EDICIÓ 2019

6a Edició del Concurs Mil Mirades

11 i 12 de maig 2019